00 hc elementer

Det gode liv

Runde 1
Runde 2
Runde 3
X TITEL MED BILLEDE

HÅRDE TIDER!

OVERSIGT nb

OVERSIGT

1) 3 SPØRGSMÅL

2) EN LILLE VIDEO

3) BILLEDERNE FRA VIDEOEN

X INTRO QUIZ

VI STARTER MED EN LILLE QUIZ...

sp (standard) (B)

SPØRGSMÅL

Hvad var den gennemsnitlige levealder i Danmark i år 1900?

RIGTIGT SVAR - STANDARD
rigtigt svar
B: Ca. 52 år

Gennemsnitsalderen for mænd var 50,2 år
og 53,2 år for kvinder.

sp (standard) (B)

SPØRGSMÅL

Hvor mange timer om dagen arbejdede industriarbejdere i 1800-tallet?

RIGTIGT SVAR - STANDARD
rigtigt svar
B: 12 timer

De lange arbejdsdage havde ikke mange pauser, og ferie var der ikke noget af.

sp (standard) (A)

SPØRGSMÅL

Hvornår blev støbejernskomfuret opfundet?

RIGTIGT SVAR - STANDARD
rigtigt svar
A: 1400-tallet

Det var dog først i 1800-tallet, at støbejernskomfurer blev almindelige.

sp (standard) (C)

SPØRGSMÅL

Hvornår fik København fjernvarme, som de første i Danmark?

RIGTIGT SVAR - STANDARD
rigtigt svar
C: 1925

I dag er 99% af Københavns varmeforbrug dækket af fjernvarme.

sp (standard) (B)

SPØRGSMÅL

Hvornår åbnede det første elværk i Danmark?

RIGTIGT SVAR - STANDARD
rigtigt svar
B: 1891

Det var dog først i efterkrigstiden, at elektricitet i hjemmet blev almindeligt.

X INTRO FILM

SÅ ER DER FILM

Her er det tid til en lille film.
Den varer ca. 3 minutter.

Efter videoen kan I selv
bladre igennem billederne
et ad gangen.

INDSÆT VIDEOEN
X INTRO BILLEDER

SAMTALEBILLEDER

Her kan I selv
bladre igennem billederne fra filmen.

(og snakke om dem,
hvis I har lyst)

1 foto+tekst bredformat +ophav

Foto: @

Kirken havde til opgave at bekæmpe synd og syndere.

2 foto+tekst bredformat +ophav

Foto: @

Livet på jorden var noget, der skulle udstås for at komme i himlen.

3 foto+tekst bredformat +ophav

Foto: @

I 1800-tallet boede de fleste familier på landet, og her hjalp hele familien til på gården.

4 foto+tekst bredformat +ophav

Foto: @

Industrialiseringen: Mange flytter fra landets fattige kår til byen for at få et bedre liv og arbejde.

5 foto+tekst bredformat +ophav

Foto: @

Levevilkårene i byen var farlige, og man boede mange familier under et tag.

6 foto+tekst bredformat +ophav

Foto: @

Flere industriarbejdere organiserede sig i fagforeninger, og folket fik efterhånden bedre levevilkår.

7 foto+tekst bredformat +ophav

Foto: @

Arbejdet var hårdt i år 1900, så mange måtte forsøde tilværelsen med øl og brændevin.

Logo slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
X TITEL MED BILLEDE

GODE TIDER!

OVERSIGT nb

OVERSIGT

1) 3 SPØRGSMÅL

2) EN LILLE VIDEO

3) BILLEDERNE FRA VIDEOEN

X INTRO QUIZ

VI STARTER MED EN LILLE QUIZ...

sp (standard) (C)

SPØRGSMÅL

Hvad var prisen på et køleskab i 1911?

RIGTIGT SVAR - STANDARD
rigtigt svar
C: 7000 kr.

… En pris, man kunne købe to biler for i 1911. Det var først i 1970’erne, at køleskabet blev allemandseje.

sp (standard) (B)

SPØRGSMÅL

Hvor lang var en typisk arbejdsdagsuge i 1960?

RIGTIGT SVAR - STANDARD
rigtigt svar
B: 45 timer

Det er først i 1990, at arbejdsugen nedsættes til 37 timer, som vi stadig har i dag.

sp (standard) (A)

SPØRGSMÅL

Hvor mange procent af danske kvinder var på arbejdsmarkedet i 1960?

RIGTIGT SVAR - STANDARD
rigtigt svar
A: 26 %

I dag er der ca. 47 % kvinder på arbejdsmarkedet i Danmark.

X INTRO FILM

SÅ ER DER FILM

Her er det tid til en lille film.
Den varer ca. 3 minutter.

Efter videoen kan I selv
bladre igennem billederne
et ad gangen.

INDSÆT VIDEOEN
X INTRO BILLEDER

SAMTALEBILLEDER

Her kan I selv
bladre igennem billederne fra filmen

(og snakke om dem,
hvis I har lyst)

1 foto+tekst bredformat +ophav

Foto: @

Velfærdsstaten i 1950’erne: Jo bedre borgerne har det, jo bedre går det for samfundet.

2 foto+tekst bredformat +ophav

Foto: @

Børn kunne pludselig komme i institution, så begge forældre kunne komme på arbejdsmarkedet.

3 foto+tekst bredformat +ophav

Foto: @

Det var stadig kvindens job at holde huset rent. Derfor hjalp det med f.eks. vaskemaskine i hjemmet.

4 foto+tekst bredformat +ophav

Foto: @

Flere familier investerer i bolig, biler og rejser. Charterrejser er en ny måde at rejse på.

5 foto+tekst bredformat +ophav

Foto: @

Flere store centralskoler blev bygget, og her var der bedre plads og bedre indrettede faglokaler.

6 foto+tekst bredformat +ophav

Foto: @

Danske borgere får fri adgang til bl.a. uddannelse, dagpenge og folkepension.

7 foto+tekst bredformat +ophav

Foto: @

Det gode liv år 1950: Var livet så bedre omkring 1950?

Logo slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
X TITEL CITATER

Vise ord
om lykken

INTRO CITATER NB

Her følger lidt citater om lykken...

CITAT 1

KLOGE ORD OM LYKKEN

Vise ord fra Shakespeare:

Lykken er som en parfume: Vi kan ikke stænke på en anden, uden et par dråber rammer os selv.

CITAT 2

KLOGE ORD OM LYKKEN

Lykke kommer og går:

Lykken er så fornem en gæst, at den selv vælger tidspunktet, når den vil indfinde sig.

CITAT 3

KLOGE ORD OM LYKKEN

Vise ord fra Buddha:

Lykken bliver aldrig mindre af at blive delt.

CITAT 4

KLOGE ORD OM LYKKEN

Nogle skaber lykke…

Nogle skaber lykke, hvor de går, andre når de går.

CITAT 5

KLOGE ORD OM LYKKEN

Lykke er…

Lykke er et godt helbred og en dårlig hukommelse.

Logo slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Runde 4
Runde 5
Runde 6
X TITEL MED BILLEDE

LYKKEN NUTILDAGS

OVERSIGT nb

OVERSIGT

1) SPØRGSMÅL

2) EN LILLE VIDEO

3) BILLEDERNE FRA VIDEOEN

X INTRO QUIZ

VI STARTER MED EN LILLE QUIZ...

sp (standard) (C)

SPØRGSMÅL

Hvor mange procent af verdens befolkning har elektricitet?

RIGTIGT SVAR - STANDARD
rigtigt svar
C: 90 %

I 1990 havde kun 71 % af verdens
befolkning adgang til elektricitet.

sp (standard) (A)

SPØRGSMÅL