Konceptet

Se en video og hør H.C. Jepsen forklare konceptet bag Studiekredsen eller læs mere her nedenunder.

Hvad er en emnepakke?

Studiekredsene afvikles på baggrund af ”emnepakken”.
En emnepakke indeholder 5 emner – 1 nyt emne for hvert studiekreds-møde. Der produceres 2 emnepakker om året, og de udkommer hhv. 1. januar og 1. juli. Materialet består af filmklip, samtalebilleder og debatspørgsmål. I afvikler selv studiekredsen med udgangspunkt i materialerne. Det er typisk en aktivitetsmedarbejder, der er ordstyrer.

Hvordan udvælges emnerne?

Emnerne i en pakke er udvalgt på forhånd. Hovedvægten er lagt på emner, der igangsætter deltagernes erindringer, men pakken rummer også emner, der på anden vis fascinerer og inviterer til samtale og fordybelse. Der skal kigges tilbage – men også kigges ud.

Hvem kan deltage i en studiekreds?

Tilbuddet er målrettet kognitivt friske borgere; men materialet er inkluderende. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Man kommer som man er. Nogle deltagere vil være ivrige efter at tale – andre mere observerende.

Materialerne er pædagogisk tilrettelagt: Video-slides er ledsaget af tydelig og langsom speak, så svagtseende også kan følge med. Samtale-spørgsmålene inviterer deltagerne til at tage standpunkt og forholde sig til dilemmaer om stort og småt.

Hvor stor er en studiekreds?

Studiekredsens størrelse er typisk 8-10 deltagere men kan også være mindre – eller større – f.eks. et fællesarrangement for 20-25 deltagere.

Hvordan får vi adgang til materialerne?

Hvis I køber en emnepakke, modtager I et link til en download-side. Her finder I pdf-filer og mpeg-video-filer. Når filerne er downloadet kan pdf´erne printes og vidoerne uproblematisk afspilles på alle computere.

Når filmklippene skal vises i studiekredsen, kan det foregå via en projektor med lærred/en hvid væg; eller med en smart-screen. Har I ingen af disse muligheder, kan computeren tilsluttes et almindeligt tv. Det kræver blot et kabel: vga eller hdmi – afhængigt af hvilken bærbar computer, I har. (Der ydes i øvrigt telefonisk start-support til at få teknikken til at fungere, hvis det bliver nødvendigt.