De gode rammer

Forud for den første studiekreds er der nogle gode spørgsmål at tage stilling til:

Hvem skal være ordstyrer?

Studiekredsene ledes af en ”ordstyrer” Det vil typisk være en ansat. Mange har valgt at lade to personer dele opgaven: En der sidder med køreplanen og styrer samtalen – og en der styrer computeren og støtter op, hvor der er behov.

Ordstyreren har ikke brug for en stor forhåndsviden om emnerne. Ordstyrerens rolle er at hjælpe deltagerne trygt igennem dagens arrangement – at give deltagerne tid, nærvær og tryghed til at være i studiekredsen.

Hvordan viser vi videoerne?

Videoklip afspilles via en computer. De fleste computere kan hurtigt tilsluttes et tv, smartboard eller projektorlærred. Videoklippene er med speak. Overvej gerne, hvordan lyden kan blive høj nok, så alle kan høre lyden fra videoklippene. Små bærbare PC-højtalere fungerer fint.

Hvordan skaber vi ro om studiekredsen?

Det er en god ide at finde en placering, hvor studiekredsen ikke bliver urimeligt forstyrret. Hvis det foregår tæt på andre aktiviteter/hverdagsliv, kan det anbefales at italesætte, at der skal vises hensyn.

Hvordan skal deltagerne sidde?

Deltagerne skal sidde, så de kan følge med i videoerne. Hvis deltagerne også kan se og høre hinanden, er det en fordel. Man kan fint sidde rundt om et kaffebord, i halvmåne eller i hestesko.

Hvor stor skal studiekredsen være?

Studiekredsens størrelse er typisk 8-10 deltagere; men det fungerer også med en mindre gruppe – eller som et større fællesmøde f.eks. 20-25 deltagere. Det sker ofte, at deltager-antallet vokser, efterhånden som konceptet bliver kendt og forstået.

Hvordan skal studiekredsene annonceres?

Hvert emne ledsages af en lille annonce, som kan bruges som opslag eller deles ud som løbesedler. Der kan typisk være deltagere, der først melder sig efter et par gange. Nogle vil måske takke nej i starten, da de ikke ved, hvad det går ud på. Man kan også med succes lave et lille introduktions-møde, hvor man fortæller om formatet, viser emneoversigten, og giver de nysgerrige lov til at stille spørgsmål.