Baggrund

Studiekreds-projektet er startet af Hans-Christian Jepsen, til daglig kaldet H.C.

H.C. er 37 år, uddannet Cand. Mag. i dansk og musik og har siden 2013 beskæftiget sig med udvikling af nye aktiviteter på pleje og dag-centre, H.C. har besøgt en lang række danske pleje- og dagcentre over hele landet, bl.a. med en målgruppe-tilpasset musikquiz kaldet ”Hit med Sangen”.

I 2014 var H.C. engageret i et intensivt studiekreds-projekt på Kirsebærhavens Plejehjem i Valby. Tanken om at etablere studiekredse på plejecentre har hængt ved, og i begyndelsen af 2018 opstod ideen til det aktuelle studiekreds-format, hvor institutionerne selv afvikler studiekredsene, på baggrund af et skræddersyet emne-materiale. I efteråret 2018 var en række danske plejecentre involveret i en forsøgsperiode med afvikling af studiekredse. Forsøget var en succes. Både for studiekreds-deltagere, og for personalet, der forsøgte sig som ordstyrere.

Det er H.C. der producerer materialerne. H.C. er selv ordstyrer for en studiekreds på Bomi-parkens Plejecenter, Amager.