Anbefalinger

I studiekreds-projektet afvikler I selv studiekredsene. Her er der samlet tilbagemeldinger fra ansatte på pleje- og dagcentre, der har erfaringer med formatet.

Det er simpelthen sådan en god måde at være sammen med beboerne på: Emner alle kan forholde sig til, let tilgængeligt materiale – og så to personaler, som kan stille nysgerrige og uddybende spørgsmål. Beboerne nyder at være en del af studiegrupperne - og den ro, der er i lokalet når vi er sammen.

Trine Bjørnsgaard
Ergoterapeut
Rolighedsparken plejecenter
Ikast-Brande Kommune

For mig er det helt klart, at der er brug for en sådan studiekreds på plejecentrene, så dem der er kognitivt friske kan få lov at anvende deres viden og få en snak med de andre friske beboere om et emne, de har kendskab til. Det er spændende at se, hvad det kan udvikle sig til.

Det er helt tydeligt, at beboerne efterhånden genkender seancen, og at det giver tryghed, at de ved, hvad der skal foregå.

Dorthe Friis Jensen
Frivillighedskoordinator
Grevinge Plejecenter
Odsherred Kommune

Følgende udtalelser fra vores beboere:

”Virkelig godt. Dejligt at træffe nye mennesker og få en snak.”

”Det er det bedste, der er sket. Det er næsten bedre end banko.”

Lis Munk
Afdelingsleder
Hjortespring Aktivitetscenter
Københavns Kommune

Det har været rart at have en aktivitet, hvor vi kan samle de beboere, der stadig har hukommelsen. Det kan godt være svært at leve sammen med en stor gruppe mennesker med lettere eller svære hukommelsestab.

Det er som tovholder nemt at lede studiekredsen, da materialet er så udførligt – dejligt

Lone Holm
Aktivitetsmedarbejder
Plejecenter Solgården
Thisted Kommune

Optakten har sat gang i nogle gode snakke ude på afdelingerne. Jeg har hørt flere fra afdelingerne fortælle, at det har været en god anledning til at have en god og reel samtale med nogle beboere. Også fordi hjemmeopgaven (optakten) rent faktisk gav anledning til at spørge om ting, som man måske ikke ville spørge så direkte om i andre sammenhænge.

Julie Ørnholt Bøtker-Rasmussen
Musikterapeut
Plejecenter Farsøhthus
Norddjurs Kommune

Rigtig godt med en mere intellektuel tilgang – et bidrag til en mere nuanceret pallette

i forhold til tilbud til beboerne. Debat-runderne med dilemmaer er rigtige gode igangsættere for diskussion. Det er meget givtigt, at alle video-oplæggene kombinerer et historisk perspektiv med et nutidigt.

Ulla Appel
Aktivitetsmedarbejder
Dagcenter Othello
Fredericia Kommune

Særligt den ene beboer, som selv er gammel skolelærer, ytrede sin begejstring. De var glade for at tale om andet end det daglige/vind og vejr. Godt at tale om noget med mere indhold/dybde i.

Linette Helstrup Engholm Fyhn
Aktivitetsmedarbejder
Blomsterengens Dagcenter
Vejen Kommune

Supergodt projekt!

Tilbagemeldinger fra deltagerne: ”Det er dejligt med faste emner, så vi ikke ”kun” snakker om ”vejr og vind”.  Noget med lidt ”kød på”. Det griber om sig, og mange ting dukker op.

1 personale var ordstyrer, og 1 styrede computer med filmklip. Rammerne gør at det IKKE bliver ”kaffeslabberas”, hvor det er de samme, som er på hele tiden.

Lone Jørgensen og Hanne Broberg Jensen
Aktivitetsmedarbejdere
Bauneparken Pleje/Dagcenter
Hillerød Kommune

God vekslen mellem videoklip og samtale og gode ”diskussioner”, når vi ikke helt er enige. Sjovt at hører andres oplevelser og meninger.

Lisbeth Ebbesen
Aktivitetsmedarbejder
Enghaven Dagcenter
Vejen Kommune

Min oplevelse som ordstyrer er helt i top. Vi kunne godt havde brugt 1 time mere.

Videoerne er gode til at igangsætte en rigtig spændende dialog med vores borgere.

Karin Merete King
Aktivitetsmedarbejder
Plejecenter Samsøvej
Holbæk Kommune

Det er meget inspirerende at være vidne til den dynamik, der opstår i grupperne. Den glæde beboerne oplever ved at få muligheden for at blive hørt, og at de bliver spurgt og rent faktisk kan byde ind med noget – at kunne noget.

jeg har en oplevelse af at både deltagere og personalet synes det er enormt spændende og nogle gode emner. Projektet får store roser af de pårørende, som også synes, det er rigtigt spændende.

Jeanne Jørgensen
Aktivitetsmedarbejder
Plejeboligerne Louiselund
Hørsholm Kommune

Der deltager 2 medarbejdere i studiekredsene. Spændende at høre om borgernes meninger og oplevelser. Fint med en lille kreds af borgere, så alle havde mulighed for at blive hørt. Alle deltager aktivt med stor begejstring.

Bettina Knude Hansen
Frivilligheds- og aktivitetsmedarbejder
Skovcentret Plejecenter
Lolland Kommune

Det er en god aktivitet for de kognitivt friske beboere, og de glæder sig til næste gang. Deres øjne stråler, når de fortæller om deres oplevelser med emnet.

Der kommer meget frem af deres livshistorie, som er godt at vide for plejepersonalet.

Som ordstyrer er det let at holde dialogen i gang, da deltagerne selv byder ind, når jeg har stillet et af spørgsmålene fra materialet.

Dorthe Friis Jensen
Frivillighedskoordinator
Grønnegården plejecenter
Odsherred Kommune