Hvorfor studiekredse til ældre?

Der findes en talemåde: ”Du bliver først gammel, når du mister din nysgerrighed.”

Studiekreds-projektet er sat i verden for at værne om nysgerrigheden. Emnerne peger på deltagernes egne livserfaringer og inviterer til refleksion. Emnerne peger også ud og inspirerer til fordybelse indenfor områder som kultur, politik, historie, store personligheder osv.

Studiekredse i øjenhøjde

En studiekreds kan være mange ting. Studiekredsene her er skræddersyet til de ældre på landets pleje- og dagcentre. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Der skal heller ikke læses noget fra gang til gang. Man kommer, som man er.

Indholdet i emnepakkerne er en vekslen mellem videoklip, samtalebilleder og små debat-runder. Studiekredsene ledes af en ordstyrer, typisk en aktivitetsmedarbejder. Ordstyreren stiller spørgsmål fra materialet og afspiller videoerne.

Det er selvfølgelig ikke alle ældre på pleje- og dagcentre, der kan deltage i en studiekreds. Studiekreds-projektet henvender sig især til de kognitivt ”friske ældre”; de som godt kan lide at få en god snak. Men der er også mange eksempler på, at studiekredsene kan give mening for flere folk, end man først antager. Der er også plads til borgere, der foretrækker at deltage fra sidelinjen.

Ringe i vandet

En studiekreds tager typisk en times tid; men det breder sig som ringe i vandet. Når et emne bliver annonceret på forhånd, opstår små spontane samtaler. Som en lille igangsætter har hvert af emnerne en ”optakt” – et print med samtale-spørgsmål, som eventuelt kan florere i huset inden studiekredsen. Efter møderne i studiekredsen vil samtalerne også fortsætte. Det er svært at stoppe, når man først er kommet godt i gang.

Tid er penge

En god studiekreds kræver god forberedelse. For at fastholde deltagernes engagement, må materialet være gennemtænkt og varieret. Emner, oplæg og spørgsmål skal kunne ”vække” deltagernes interesse. Før emnerne kan præsenteres i studiekredsen, ligger der et grundigt forarbejde: emnevalg og research, klargøring og produktion af videoer, forberedelse af samtale-billeder og debat-spørgsmål etc.

Med en emnepakke til afholdelse af studiekredse kan I tilbyde en gruppe af jeres borgere en kvalitets-aktivitet, som de vil sætte stor pris på. Forarbejdet er klaret; afviklingen står i selv for. Alt er ”timet og tilrettelagt” til ordstyreren, som uproblematisk kan lede studiekreds-deltagerne igennem emner om alt mellem himmel og jord.

Godt i gang

Studiekreds-projektet blev startet af et spørgsmål: ”kan man lave studiekredse på et plejehjem?” …svaret er ja!

Der er i dag etableret studiekredse på en række danske pleje- og dagcentre. Mange ældre er rigtig glade for at komme i deres studiekreds; og mange ansatte, frivillige og pårørende nyder også initiativet – både som deltagere i studiekredsene - og som iagttagere fra sidelinjen.